1 SEMANGAT PATRIOTISME MENJANA KONSEP 1 MALAYSIA: REALIT IATAU FANTASI

Semangat patriotisme di kalangan masyarakat majmuk Malaysia amat signifikan dalam menjayakan konsep perjuangan 1Malaysia. Kemajmukan ini bukanlah hanya ditentukan oleh kepelbagaian kaum, etnik dan ras malah kepelbagaian budaya, amalan, agama dan sebagainya adalah penggerak kepada keharmonian masyarakat Malaysia. Kebelakangan ini terdapat beberapa unsur yang berbaur perkauman mula dibincangkan secara terbuka sehingga menimbulkan perasaan yang sensitif di antara satu kaum dengan kaum yang lain. Perbincangan konsep 1Malaysia bukanlah sekadar bicara kosong tetapi merupakan sebuah dorongan jitu untuk membentuk sebuah masyarakat yang mempunyai 1semangat cintakan negara. Justeru, ideologi ini perlu disokong oleh semua lapisan masyarakat dengan bersatu hati demi mempertahankan maruah negara. Kertas ini akan membincangkan hala tuju 1Malaysia dalam membentuk masyarakat terutama golongan belia yang berhati waja dan semangat patriotisme tinggi. Malah, perbezaan dari ideologi, kaum dan parti dalam Malaysia sepatutnya tidak dijadikan sebagai suatu halangan kepada usaha mencapai 1Malaysia.

Kata Kunci: Patriotisme, Masyarakat Majmuk, Belia, Pengundi Muda

muat turun

KLIK DI SINI UNTUK MUAT TURUN ARTIKEL PENUH