Slogan 1Malaysia dalam Konteks Evolusi Demokrasi Malaysia

Institusi politik moden telah sekian lama memanfaatkan slogan sebagai alat untuk mempromosikan visi serta agenda pemimpin utama politik negara. Sejarah perkembangan politik Malaysia, sejak perjuangan mencapai kemerdekaan pada penghujung dekad 1940an hingga kini, mencatatkan kelahiran dan penggunaan berbagai slogan oleh para pemimpin utama organisasi politik yang berkuasa. Makalah ini membicarakan kelahiran dan penggunaan slogan politik oleh para pemimpin UMNO sejak zaman Dato’ Onn yang mengasaskan penubuhan parti tersebut hingga ke era Dato’ Seri Mohd Najib Tun Razak, Perdana Menteri Malaysia kini. Menerusi penelitian terhadap berbagai slogan politik ini ingin dibuktikan bahawa mesej yang dibawa menerusi setiap slogan, pada umumnya, selari dengan kondisi dan kesedaran sosio-politik zamannya. Slogan 1Malaysia dilahirkan oleh kondisi sosio-politik Malaysia Abad ke-21dan oleh keputusan Pilihan Raya Umum Malaysia 2009.

Kata kunci: Politik Malaysia, 1Malaysia, Najib Tun Razak, Slogan Politik, UMNO

muat turun

KLIK DI SINI UNTUK MUAT TURUN ARTIKEL PENUH