Melahirkan Masyarakat Melayu Cemerlang_ Persoalan Konsep dan Kerangka Teoritis

Idea untuk melahirkan satu masyarakat yang cemerlang dan menjulang perlu mempunyai kerangka konseptual dan teoretis yang pragmatis. Artikel ini membincangkan beberapa masalah konseptual dan teoretis berhubung dengan idea melahirkan masyarakat Melayu yang cemerlang dan menjulang. Konsep personaliti, budaya, nilai dan perenggu minda dibincangkan dengan tujuan melahirkan satu sintesis konsep yang luas dan saling berkaitan. Dicadangkan supaya instrumen penyelidikan digubal dengan mengambil kira tujuan untuk mendapatkan data sosiologi dan psikologi berkaitan dengan personaliti, nilai dan perenggu-minda.

Kata Kunci: Personaliti, Budaya, Nilai, Perenggu Minda, Melayu.

muat turun

KLIK DI SINI UNTUK MUAT TURUN ARTIKEL PENUH