SESI FOCUS GROUP DISCUSSION FGD (KAJIAN KEBOLEHLAKSANAAN CADANGAN PENUBUHAN INSTITUSI KEWANGAN KHUSUS UNTUK GOLONGAN BELIA : BANK BELIA NEGERI W.P. LABUAN)

20201030 FGD Labuan

PUTRAJAYA, 30 Oktober 2020 – Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia (IYRES) telah mengadakan satu Sesi Focus Group Discussion (FGD) Kajian Kebolehlaksanaan Cadangan Penubuhan Institusi Kewangan Khusus Untuk Golongan Belia: Bank Belia bagi Negeri W.P. Labuan telah dilaksanakan melibatkan 10 orang informan yang terdiri daripada 10 Kumpulan Pelaksana.

Sesi ini bertujuan bagi mendapatkan input dan pandangan berkaitan dengan penubuhan Bank Belia.

Sesi FGD dijalankan sebanyak 1 sesi iaitu pagi hingga tengahari. Sesi ini dikendalikan oleh En. Mohd Fauzi Fadzil (Majlis Belia Malaysia), Pn. Shahhanim Yahya (Eksekutif Penyelidik Kanan II) dibantu oleh En. Khairul Zuhairi Kalim.

 

 

 

Disediakan oleh :
Encik Mohd Nor Azam Kamarudin
Pembantu Tadbir (P/O)

Disemak oleh :
Puan Shahhanim Yahya
Eksekutif Penyelidik Kanan II