SESI FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD( KAJIAN KEBOLEHLAKSANAAN CADANGAN PENUBUHAN INSTITUSI KEWANGAN KHUSUS UNTUK GOLONGAN BELIA : BANK BELIA NEGERI SELANGOR

20201026 BANK BELIA NEGERI SELANGOR

PUTRAJAYA, 24 – 25 Oktober 2020- Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia (IYRES) telah melaksanakan Sesi Focus Group Discussion (FGD) Kajian Kebolehlaksanaan Cadangan Penubuhan Institusi Kewangan Khusus Untuk Golongan Belia: Bank Belia bagi Negeri Selangor telah dilaksanakan yang melibatkan 7 orang informan yang terdiri daripada 8 Kumpulan Sasaran Belia.

Sesi ini dilaksakan bertujuan bagi mendapatkan input dan pandangan berkaitan dengan penubuhan Bank Belia.

Sesi FGD dijalankan sebanyak 2 sesi iaitu pagi dan petang dengan menggunakan Aplikasi Zoom. Sesi ini dikendalikan oleh Pn. Shahhanim Yahya, Eksekutif Penyelidik Kanan IYRES dibantu oleh En. Muhammad Azamuddin Hashim.

 

 

Disediakan oleh :
Encik Mohd Nor Azam Kamarudin
Pembantu Tadbir

Disemak oleh :
Puan Shahhanim Yahya
Eksekutif Penyelidik Kanan II