SIRI BENGKEL PEMANTAUAN SISTEM EMYIND

20200707 bengkel emyind

PUTRAJAYA, 7 Julai 2020 - Bertempat di Bilik Latihan ICT, Aras 14 Menara KBS, telah berlangsung Siri Bengkel Pemantauan Sistem eMYInd pada 6 hingga 7 Julai 2020. Bengkel ini melibatkan 45 orang wakil focal point daripada bahagian, jabatan dan agensi KBS bagi merekod program dan projek tahunan mereka.

 

Sistem ini memudahkan bahagian/jabatan/agensi KBS untuk merekod dan mengemaskini segala maklumat program dan inisiatif yang dilaksanakan. Ianya satu pangkalan data yang berpusat bagi memantau program-program pembangunan belia.

Disediakan oleh :
Cik Hamizah Sahharon
Eksekutif Komunikasi Korporat

Disemak oleh :
Dr. Jamali Samsuddin
Ketua Eksekutif Penyelidik Kanan