MESYUARAT JAWATANKUASA PENGESAHAN KUKURIKULUM DAN PENILAIAN BAHAN PENGAJARAN BERTULIS (WIM) TAHAP 4

19121

Putrajaya, 19 Disember 2019 – Bertempat di Bilik Mesyuarat Aras 10, Menara KBS telah berlangsung Mesyuarat Jawatankuasa Pengesahan Kukurikulum dan Penilaian Bahan Pengajaran Bertulis (WIM) Penyelarasan Kerja Belia Tahap 4. Pembangunan WIM ini bertujuan untuk melaksanakan teras Profesionalisme Kerja Belia sebagai salah satu daripada 9 bidang keutamaan Dasar Belia Malaysia (DBM).

Disediakan oleh:
Norati’qah Talib
noratiqah[at]iyres.gov.my

Disunting oleh:
Mastura Mohamad
mastura[at]iyres.gov.my