INDEKS BELIA MALAYSIA DI AWANI PAGI

17121

Kuala Lumpur, 17 Disember 2019 - Telah berlangsung sesi wawancara dalam program Awani Pagi, di Astro Awani yang dihadiri oleh YBrs. Dr. Vellapandian Ponnusamy, Ketua Eksekutif IYRES mengenai “Indeks Belia Malaysia”. Sesi wawancara ini mengupas pencapaian kualiti dan kesejahteraan hidup generasi belia Malaysia. Indeks Belia Malaysia (IBM) dibangunkan menggunakan kaedah kuantitatif yang dilaksanakan secara berkala. Proses sindikasi antara pemegang taruh turut dilaksanakan bagi mendapatkan data yang lebih terperinci melibatkan pelbagai kementerian, agensi, syarikat korporat, NGO, pakar-pakar akademik, dan individu yang memberikan sumbangan idea terhadap pembangunan belia. Justeru itu, diharap IBM ini terus dijadikan sumber rujukan dalam mengukur pencapaian kualiti dan kesejahteraan generasi belia di pelbagai peringkat.

Disediakan oleh:
Muhammad Hadi Muhammad Nafis
hadi[at]iyres.gov.my

Disunting oleh:
Mastura Mohamad
mastura[at]iyres.gov.my