BENGKEL CELIK DATA BELIA SIRI II & III: SISTEM E-MYInd

20191129 bengkelcelikdata

Putrajaya, 29 November 2019 - Bertempat di Bilik Latihan ICT, Aras 14 Menara KBS, telah berlangsung Bengkel Celik Data Belia Siri II & III: Sistem e-MYInd pada 28 dan 29 November 2019. Bengkel ini melibatkan wakil focal point daripada pelbagai kementerian/ jabatan/ bahagian/ agensi luar. Bengkel ini memberi pemahaman dan pendedahan kepada peserta mengenai pembangunan sistem e-MYInd sebagai sistem pemantauan program dan aktiviti belia secara bersepadu merentas kumpulan pelaksana pembangunan belia di Malaysia.

 

Disediakan oleh:
Muhammad Hadi Muhammad Nafis
hadi[at]iyres.gov.my

 

Disunting oleh:
Mastura Mohamad
mastura[at]iyres.gov.my