BENGKEL SIRI II DATA SAINS & DATA ANALITIK (MODELING) PROJEK RINTIS DATA RAYA KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN

1211

Seremban 12 November 2019 - Bertempat di Jabatan Belia dan Sukan Negeri Sembilan, sedang berlangsung Bengkel Siri II Data Sains & Data Analitik (Modeling) Projek Rintis Data Raya Kementerian Belia dan Sukan selama 3 hari bermula 11 hingga 13 November 2019. Bengkel ini bertujuan melaksanakan data analitik menggunakan Machine Learning Technique. Bengkel ini dihadiri Pakar Rujuk Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia (IYRES) Prof. Madya Dr. Choo Yun Huoy dan Prof. Madya Dr. Azah Kamilah Draman@Deraman dari Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM) dan penyelidik IYRES.

Disediakan oleh
Muhammad Hadi Muhammad Nafis
[This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.]

Disemak oleh:
Mastura Mohamed
{This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.]