PERSIDANGAN MEJA BULAT ATAU ROUNDTABLE DISCCUSION (RTD) SIRI II/2019

RTd2609

Kuala Lumpur, 26 September 2019 - Persidangan Meja Bulat atau Roundtable Disccusion (RTD) Siri II/2019 anjuran Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia (IYRES) dengan tajuk Had Umur Belia: Transisi dan Pelaksanaan telah diadakan di Pusat Belia Antarabangsa (IYC).

Seramai 121 peserta daripada wakil Kementerian/Jabatan/Agensi, Institut Pengajian Tinggi, Pelajar Sekolah, Persatuan, Kelab Belia, Ahli Parlimen Belia Malaysia, Felo Perdana dan Individu telah menyertai persidangan tersebut. Hasil daripada persidangan itu, sebanyak 11 resolusi telah dihasilkan. Sesi penyerahan resolusi telah disempurnakan oleh wakil Bahagian Dasar dan Perancangan Strategik, KBS.

 

Disediakan oleh
Muhammad Azamuddin Hashim
[This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.]

 

Disemak oleh:
Mastura Mohamed
{This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.]