KURSUS PEMANTAPAN PENULISAN IYRES TINGKATKAN KUALITI

2002

PUTRAJAYA, 20 FEBRUARI 2019 – Penulisan merupakan satu medium komunikasi yang penting dalam menyampaikan maklumat kepada masyarakat. Justeru, Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia (IYRES) telah menganjurkan Kursus Pemantapan Penulisan IYRES khusus bagi meningkatkan lagi kualiti penulisan penyelidikan, artikel, serta laporan kajian dan aktiviti. Kursus dua hari yang berlangsung pada 18 dan 20 Februari 2019 ini telah dilaksanakan di Bilik Mesyuarat IYRES, Aras 10, Menara KBS dan disampaikan oleh Prof Madya Dr. Madeline Berma melibatkan 25 orang penyelidik IYRES. Kursus ini mendedahkan para pegawai mengenai aspek-aspek penting dalam penulisan yang diharapkan dapat mempertingkatkan lagi kualiti penulisan dalam penghasilan laporan dan artikel.

 

Disediakan oleh:
Siti Nur Hidayah Ismail
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Disunting oleh:
Raja Shahida Raja Hassan
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.