Kunjungan Hormat Muslim Volunteer Malaysia (MVM) Ke Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia (IYRES)

20170810 mvm

 

 

PUTRAJAYA, 10 OGOS 2017 – Muslim Volunteer Malaysia (MVM) menyatakan hasrat untuk mengadakan kerjasama dengan Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia (IYRES) semasa kunjungan hormat MVM pada Khamis.

Hasrat ini disambut baik oleh IYRES yang melihat MVM bukan sahaja badan NGO yang aktif mengajak para belia menyertai program-program kesukarelawanan malah turut membantu golongan asnaf untuk meningkatkan pendapatan isi rumah dengan menyediakan bimbingan berterusan dalam memperkemaskan kemahiran perniagaan melalui medium keusahawanan sosial. Antara cadangan kolaborasi adalah pelaksanaan kajian dan program yang dapat memberikan impak kepada pembangunan belia melalui aspek sosioekonomi.

Disediakan oleh:
Siti Nur Hidayah Ismail
sitinurhidayah[at]iyres.gov.my

Disunting oleh:
Zuarini Jumai
zuarini[at[iyres.gov.my