Seminar Penyelidikan Belia Kebangsaan 2017 (YOURS'17)

editedIKLAN SEMINAR BM

 

MUAT TURUN BORANG PENDAFTARAN PESERTA DI SINI
MUAT TURUN TATACARA PENULISAN ABSTRAK DI SINI
MUAT TURUN GARIS PANDUAN PENULISAN ABSTRAK DI SINI
MUAT TURUN TATACARA PENULISAN KERTAS PENYELIDIKAN PENUH DI SINI
MUAT TURUN ATUR CARA DI SINI

seminar penyelidikan 2019 seminar penyelidikan 2018 seminar penyelidikan 2016